Dil Kithay Kharayai Bholya Lyrics in Urdu Zahoor Ahmad Lohar


Dil Kithay Kharayai Bholya Lyrics in Urdu - Zahoor Ahmad Lohar Lyrics


Singer Zahoor Ahmad Lohar
Singer Jabran Rafique
Music M Ilyas Vicky

Dil Kithay Kharayai Lyrics

Dil Kitthay Kharayai O Bhoolayaa
Dil Kitthay Kharayai O Bhoolayaa
Gal Ro Wand Payai O Bhoolayaa
Dil Kitthay Kharayai O Bhoolayaa
Dil Kitthay Kharayai
Jag Thag Baz Da Ilm Taan Hanyai
Naz Adayeien Te Dhulnda Nahayai
Munkah Lowayai Bhoolayaa
Dil Kitthay Kharayai O Bhoolayaa
Dil Kitthay Kharayai
Ae Anjaam Aayi Ich Ke Layi Da
Bandeyan Ae Ulta Shugal Khudai Da
Ke Hath Aayai Bhoolayaa
Dil Kitthay Kharayai O Bhoolayaa
Dil Kitthay Kharayai
Hun Kyun Ghataniye Aey Hal Duhayyan
Pehlay Nahyai Soch Ke Layai
Ghatehya Chayai Bhoolayaa
Dil Kitthay Kharayai O Bhoolayaa
Dil Kitthay Kharayai
Waye Toun Bahlay Ghatey Jhal Ke
Be Qadraan Day Sang Ach Rel Ke
Bharam O Najayai Bhoolay Aa Bhoolayaa
Dil Kitthay Kharayai O Bhoolayaa
Dil Kitthay Kharayai
Dard Tainu Bohun Samjhaya
Kar Nayi Bilkul Mandun Paraya
Hundun Aazmaya Aai Dholeya
Dil Kitthay Kharayai O Bhoolayaa
Dil Kitthay Kharayai
Gal Ro Wand Payai O Bhoolayaa
Dil Kitthay Kharayai O Bhoolayaa
Dil Kitthay Kharayai


Dil Kithay Kharayai Lyrics PDF


Dil Kithay Kharayai Official Video


Post a Comment

0 Comments